Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Istorinės datos

  1372 metais Kėdainiai pirmą kartą paminėti H. Vartbergės "Livonijos kronikoje".

  Apie 1447 metus Kėdainių savininku tapo Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių Vytauto ir Kazimiero Jogailaičio dvarų maršalas Radvila Astikaitis. Nuo tų metų iki 1886 metų Kėdainiai buvo privatus miestas. 

  1460–1480 m.  Kėdainiuose pastatyta gotikinė Šv. Jurgio bažnyčia. 

  1471 m. Kėdainiai minimi kaip vienas iš penkių Lietuvos miestų, prekiavusių su  garsios Europoje prekybinės sąjungos Hanzos pirkliais.

  Apie 1527 metus netoli Kėdainių, Babėnuose,  gimė Mikalojus Daukša,
  išvertęs  iš lenkų kalbos ir parašęs pratarmę pirmajam LDK parengtam ir išleistam lietuviškam“Katekizmui“.

  1549 m, Kėdainiai tapo vienu pirmųjų reformacijos židinių Lietuvoje.

  1574 m. Kėdainiai per vedybinius ryšius ir paveldėjimo teisę tapo didikų Kiškų giminės nuosavybe.

  1590 m. Kėdainiams suteikta savivaldos teisė ir miesto herbas. 

  1614 m. Kėdainiai per vedybinius vėl tapo kunigaikščių Radvilų nuosavybe.

  1625 m.  kunigaikštis Kristupas II Radvila įsteigė mokyklą, kuri 1647 metais  tapo  Šviesiąja gimnazija.

  1627 m. Kristupas II Radvila patvirtino senąsias Kėdainių miesto teises ir suteikė Kėdainiams naują (dabartinį) miesto herbą.

  1627 m. pasirašytas taikaus sambūvio susitarimas, kuriuo Kėdainiuose pripažintas evangelikų reformatų ir katalikų tikybų lygiateisiškumas.

  1636 m. Kėdainiuose įsikūrė viena pirmųjų vaistinių Lietuvoje.

  1648 m. Kėdainių priemiesčiui Jonušavai suteikta savivalda ir teisė turėti herbą. Kėdainiuose pradėjo gyvuoti dvi juridiškai įteisintos bendruomenės: Senųjų Kėdainių, kurią sudarė evangelikai reformatai,  ir Jonušavos, arba Naujųjų Kėdainių, kurią sudarė evangelikai liuteronai.

  1653 m. Kėdainiuose, dancigiečio Joachimo Jurgio Retho spaustuvėje, išleista „Kniga nobažnistės krikščioniškos” – didžiausias XVII a. leidinys lietuvių kalba.

  1655 m. Kėdainiuose pasirašyta LDK pasidavimo Švedijai unija. LDK tapo Švedijos protektoratu.

  1701 m. švedų kariuomenė sugriovė Radvilų rūmus. 

  1709 m. miesto centre įsikūrę vienuoliai karmelitai tarsi paženklino kontrreformacijos pradžią  Kėdainiuose.

  1709–1711 m. Kėdainius nusiaubė maras.

  1727 m. į Kėdainius studijuoti Talmudo atvyko vilnietis Elijahu ben Solomonas Zalmanas, vėliau visame pasaulyje išgarsėjęs kaip Vilniaus Gaonas.

  1731 m. Kėdainių savininku tapo Radvilų giminės katalikiškosios Nesvyžiaus šakos atstovas Jeronimas Florijonas Radvila. Protestantiškame mieste įsigali katalikai.

  1765 m. Kėdainiai kartu su Raseiniais priklausė antrajai LDK miestų kategorijai.

  1795 m., žlugus Abiejų Tautų Respublikai, Kėdainiai neteko savivaldos.

  1811 m. Kėdainiai per vedybinius ryšius tapo vokiečių kilmės lenkų grafų Čapskių nuosavybe.

  1817 m. Kėdainiai tapo valsčiaus centru.

  1831 m. Kėdainiuose ir apylinkėse aktyviai veikė sukilėliai prieš carinį režimą.

  1863 m. Paberžės bažnyčios kunigas Antanas Mackevičius vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo sukilimą prieš caro režimą.

  1866 m. Kėdainių dvaro ir miesto savininku tapo rusų armijos generolas, grafas Eduardas Totlebenas.

  1871 m. per  Kėdainius nutiestas Liepojos–Romnų geležinkelis.

  1886 m. Kėdainių dvaras atskirtas nuo miesto. Kėdainiai atgavo savivaldą.

  1918 m. lapkričio 11 d. Kėdainiai tapo atsikuriančios nepriklausomos Lietuvos valstybės apskrities centru.

  1919 m. vasario 7–11 dienomis prie Kėdainių vyko pirmosios nepriklausomybės kovų kautynės, kuriose žuvo kraštietis Povilas Lukšys. Jis  – pirmasis žuvęs Lietuvos savanoris. Kautynės sustabdė bolševikų puolimą laikinosios sostinės Kauno link. 

  1922 m.  Dotnuvoje įsteigta pirmoji Lietuvoje selekcijos stotis. Kėdainiuose įsteigtas vienas pirmųjų  nepriklausomos Lietuvos muziejų.

  1941 m. birželio 14 d. sovietų valdžia į Sibirą ištrėmė 378 Kėdainių ir apylinkių gyventojus.

  1941 m. rugpjūčio 28 d. naciai ir jų talkininkai sušaudė 2 076 Kėdainių žydus ir sunaikino per 300 metų gyvavusią žydų bendruomenę.

  1944 m. rugpjūčio 2 d. Kėdainius okupavo sovietų kariuomenė.

  1944–1953 m. Kėdainių apylinkėse vyko partizaninis karas prieš sovietų okupantus, veikė „Vyties”, Jungtinės Kęstučio, „Prisikėlimo” apygardų partizanai.

  1947 m. Kėdainių rajone įsteigtas pirmasis sovietų okupuotoje Lietuvoje Marijos Melnikaitės vardo kolūkis.

  1959 m. Kėdainiuose pradėtas statyti stambiausias Lietuvos chemijos kombinatas (dabar – „Lifosa“). Prasidėjo miesto industrializacija.

  1988 m. liepos 26 d. Kėdainiuose ekologinio dviratininkų žygio per Lietuvą metu vėl suplevėsavo Lietuvos trispalvė.

  1988 m. rugsėjo 15 d. Kėdainių miesto stadione įvyko pirmasis Sąjūdžio Kėdainių iniciatyvinės grupės steigiamasis susirinkimas.

  1991 m. sausio 13 d. sovietinės kariuomenės agresijos metu Vilniuje žuvo du kėdainiečiai: Alvydas Kanapinskas ir Vytautas Koncevičius.

  1993 m. iš Kėdainių pasitraukė sovietų kariuomenė.

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.